urban team

URBAN Team Development Sdn Bhd yang telah ditubuhkan pada 23 Julai 2020  diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965,sebagai sebuah syarikat persendirian. URBAN TDSB adalah merupakan sebuah syarikat pemasaran, perundingan, pemaju dan pembekal bahan binaan hartanah di Malaysia yang berperanan dan berfungsi dalam sektor pembangunan hartanah di negara Malaysia. Sebagai satu jenama yang baru dalam industri hartanah, kami hanya beroperasi di sekitar Kuala Lumpur, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan dah Johor setakat ini. Dalam merealisasikan hasrat kerajaan dalam sektor hartanah, syarikat akan terus maju kehadapan dalam meneraju kediaman mampu milik di Malaysia dengan memastikan setiap projek-projek perumahan URBAN yang dibina mempunyai nilai tambah dalam memenuhi tanggungjawab sosial dan saingan pasaran.

Leave a Comment

Your email address will not be published.